УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в конференції необхідно напра-вити в оргкомітет:

  • реєстраційну форму;
  • тези доповідей;
  • копію квитанції про оплату.

Сума оргвнеску при заочній участі з опублікуванням тез конференції та отриманням електронного збірника матеріалів – 150 грн, друкованого збірника матеріалів складає 250 грн для учасників і 500 грн при очній участі. До оргвнеску включено витрати на видання програми й опрацювання матеріалів конфе-ренції, організаційні витрати. Проїзд та проживання – за рахунок учасників конференції. 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 46001,  вул. Руська, 56,  м. Тернопіль, код 05408102

Банк: ДКСУ м. Київ

р/р UA 468201720313221004201008829

Призначення платежу: за наукове видання тез та матеріалів конференції (вказати прізвище та ініціали).

Підтвердження про оплату (копію платіж-ного доручення з відміткою банку про перерахунок) надіслати на адресу оргкомітету конференції.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю).

Ініціали та прізвище автора (ів) науковий ступінь, вчене звання мовою тез (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю) (канд. техн. наук – Ph.D.;
доц. – Assoc. Prof.; докт. техн. наук – Dr.; проф. – Prof.).

Організація, країна (Times New Roman, 12 pt, центрування по лівому краю), пропуск рядка 10 pt.

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування посередині) пропуск рядка 10 pt.

Ініціали та прізвище автора (ів), науковий ступінь, вчене звання англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю)

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування посередині), пропуск рядка 10 pt.

Текст публікації.

Література (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по ширині рядка).

Відредаговані тези доповідей обсягом 1-2  повні сторінки друкуються на листках білого паперу формату А4 з полями 25 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір – 12 pt., інтервал – одинарний. Рисунки та ілюстрації оформляти на комп’ютері у форматах *.jpeg, *tiff, *pcx. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора мовою оформлення тез.