ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Ясній Петро Володимирович – співголова програмного комітету, д-р. техн. наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, ректор ТНТУ

Шкарлет Сергій Миколайович – співголова програмного комітету, д-р. екон. наук,  професор, т.в.о. Міністра освіти і науки України (за згодою)

Назарчук Зіновій Теодорович – д-р. фіз.-мат. наук, професор, академік Національної академії наук України (за згодою);

Кушнір Роман Михайлович –д-р. фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України,  директор  Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України,  голова Наукового товариства Шевченка (за згодою);

Мриглод Ігор Миронович – д-р. фіз.-мат. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту фізики конденсованих систем (за згодою);

Головач Юрій Васильович  – д-р. фіз.-мат. наук, член.-кор. НАН України, зав. лабораторією ІФКС ;

Гайнц Енгл –  доктор наук, професор, ректор Віденського університету, Австрія  (за згодою);

Войтех Петрачек – доктор наук, професор, ректор Чеського технічного університету, Чехія (за згодою);

Гундольф Байєр – доктор наук, професор, президент університету Шмалькальдена, Німеччина (за згодою);

Станіслав Кметь – доктор наук, професор, ректор Технічного університету у Кошице, Словаччина (за згодою);

Фресард Жак – доктор наук, професор університету П’єра і Марії Кюрі, Франція (за згодою);

Іво Краус  – доктор наук, професор Чеського технічного університету, Чехія (за згодою);

Каміла Мадрова – доктор наук, зав. архівом Чеського технічного університету, Чехія (за згодою);

Марцін Лоренц – доктор наук, професор, ректор Опольского політехнічного університету, Польща (за згодою);

Луція Ржегоржікова – директору Чеського культурного центру в Києві (за згодою);

Шендеровський Василь Андрійович – д-р. фіз.-мат. наук, професор, віце-президент Українського фізичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України;

Пляцко Роман Михайлович – д-р. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник  Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача НАН України, вчений секретар НТШ;

Кияк Богдан Романович – д-р. екон. наук,  провідний науковий співробітник  Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України;

Збожна Ольга Михайлівна – канд. фіз.-мат. наук, дійсний член НТШ;

Козирський Володимир Глібович – канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України;

Рокіцький Олексадр Михайлович – канд. істор. наук, доцент кафедри фізики ТНТУ, вчений секретар програмного комітету.

Організаційний комітет

Марущак Павло Орестович – співголова організаційного комітету, д-р. техн.наук, професор, проректор з наукової  роботи ТНТУ;

Рогатинський Роман Михайлович – співголова організаційного комітету, д-р. техн. наук, професор;

Шерстюк Роман Петрович – співголова організаційного комітету проректор з економіки та розвитку, д-р. екон. наук, професор каф. МП ТНТУ;

Золотий Роман Захарійович – голова Ради молодих учених та спеціалістів ТНТУ, канд. техн. наук, доцент, вчений секретар організаційного комітету.

Андрейчин Михайло Антонович – голова Тернопільського відділення НТШ, академік НАМН України, д-р. мед. наук, професор ТНМУ (за згодою).

Андрійчук Володимир Анрійович – д-р. техн. наук, професор кафедри електричної інженерії ТНТУ;

Баран Ігор Олегович – канд. техн. наук, доцент, декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії ТНТУ;

Вітенько Тетяна Миколаїна – д-р. техн. наук., професор, проректор з міжнородного співробітництва, завідувач кафедри ОХ ТНТУ;

Гарматюк Оксана Олегівна – канд. екон. наук, доцент кафедри МВ, начальник відділу у справах молоді та зв’язків з громадськістю ТНТУ;

Дзюра Володимир Олексійович – голова інженерної комісії НТШ, канд. техн. наук, доцент, начальник науково-дослідної частини ТНТУ;

Дубик Орест Іванович – начальник відділу інформаційної діяльності ТНТУ;

Дудар Олена Вікторівна – канд .філол. наук, доцент, начальник відділу міжнародного співробітництва ТНТУ;

Дячук Степан Федорович – канд. техн. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи ТНТУ;

Катрич Анжела Петрівна – директор видавництва ТНТУ.

Клепчик Василь Михайлович – проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва ТНТУ;

Крамар Галина Михайлівна – канд. техн. наук, доцент, вчений секретар вченої ради ТНТУ;

Крамар Ірина Юріївна – д-р. екон. наук, професор кафедри ЕФ, начальник  Індо-Європейського центру ТНТУ ;

Криськов Андрій Анатолійович – д-р. істор. наук, завідувач кафедри УЗ ТНТУ;

Крупа Любомир Левкович – заступник голови Тернопільської обласної ради (за згодою);

Лазарюк Валерій Володимирович – канд. техн. наук, доцент кафедри ЗВ ТНТУ ;

Мамчур Андрій Васильович – в.о. голови селищної ради Гримайлова (за згодою);

Надал Сергій Віталійович – Тернопільський міський голова  (за згодою);

Окіпний Ігор Богданович – канд. техн. наук, доцент, голова студентського наукового товариства ТНТУ;

Онисько Галина Ярославівна – директор бібліотеки ТНТУ;

Паламар Андрій Михайлович – ст. викл. кафедри КС ТНТУ, керівник Центру бенчмаркінгу та веб-менеджменту ТНТУ;

Петрик  Михайло Романович – д-р. техн. наук. професор, завідувач кафедри ПІ ТНТУ;

Примак Ольга Павлівна – заступник голови селищної ради Гримайлова (за згодою);

Скоренький Юрій Любомирович – канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри фізики ТНТУ;

Стоцький  Ярослав  Васильович – д-р. істор. наук, професор кафедри ПС ТНТУ;

Тарасенко Микола Григорович – д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри ЕІ ТНТУ;

Хома Ольга Зіновіївна –  начальник управління освіти і науки  Тернопільської обласної державної адміністрації (за згодою);

Шергей Григорій Платонович – начальник управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації (за згодою);

Ютовець Ольга Романівна – головний спеціаліст відділу професійної та вищої освіти управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації (за згодою);

Яськів Володимир Іванович – канд. техн. наук, доцент, декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії ТНТУ.