Due to the aggravation of the epidemiological situation in the region, you can take part in the conference online at https://tube5.tntu.edu.ua/b/rom-4c4-4ke during the hours of the conference. Access code: 500896

PROGRAM COMMITTEE

Petro Yasniy Ukraine
Serhiy Shkarlet Ukraine

MEMBERS OF THE PROGRAM COMMITTEE

Nazarchuk Z. Ukraine
Kushnir R. Ukraine
Mryhlod I. Ukraine
Holovach Yu. Ukraine
Engl H.V. Austria
Petrachek V. Czech Republich
Bayer H. Germany
Kmet S. Slovakia
Fresard Zh. France
Kraus Ivo Czech Repablich
Madrova K. Czech Repablich
Lorents M. Poland
Rzhegorzhikova L. Czech Repablich
Shenderovskyi V. Ukraine
Plyatsko R. Ukraine
Kyyak B. Ukraine
Zbozhna O. Ukraine
Kozyrskyi V. Ukraine
Rokitskyi O. Ukraine

Orhanization Comitee

Marushchak P.O., Sherstyuk R.P., Rohatynskyi R.M., Zolotyi R.Z., Andreychyn M.A., Andriychuk V.A., Baran Yu.O, Vitenko T.M., Harmatyuk O.O., Dzyura V.O., Dubyk O.I., Dudar O.V., Dyachuk S.F., Katrych A .P., Klepchyk V.M., Kramar H.M., Kramar I.Yu. Kryskov A.A., Krupa L.L., Lazaryuk V.V., Mamchur A.V., Nadal S.V., Okipnyy I.B., Onysko H.Ya., Palamar A.M., Petryk M.R., Pryma O.P., Skorenkyy Yu.L, Stotskyy Y.V, Tarasenko M.H., Khoma O.Z., Shergey G.P., Yutovets O.R., Yaskiv V.I.