НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Іван Пулюй у світовому науковому вимірі: утвердження молекулярно-кінетичної теорії, дослідження катодних та Х-променів.
 2. Електротехнічні дослідження. Роль вченого у становленні електротехніки та електроенергетики на теренах Австро-Угорщини.
 3. Організаційно-педагогічна та науково-освітня діяльність Івана Пулюя.
 4. Перекладач Біблії, політолог, публіцист.
 5. Актуальні питання висвітлення історії науки і культури.
 6. Важливі аспекти практичного застосування здобутків сучасної науки і новітніх технологій. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, англійська.

Регламент роботи конференції*:

 28 вересня 2020 року

10.00 – 10.15

відкриття конференції

Зал засідань, корпус №1, вул. Руська, 56, кім. 79

Онлайн доступ

https://tube5.tntu.edu.ua/b/rom-4c4-4ke

Код доступу: 500896

10.15 – 13.00

пленарні доповіді

Зал засідань, корпус №1, вул. Руська, 56, кім. 79

Онлайн доступ

https://tube5.tntu.edu.ua/b/rom-4c4-4ke

Код доступу: 500896

15.00 – 17.00

пленарні доповіді

згідно програми конференції

Онлайн доступ

https://tube5.tntu.edu.ua/b/rom-4c4-4ke

Код доступу: 500896

 

29 вересня 2020 року 

10.00-12.00

секційні засідання

згідно програми конференції

Онлайн доступ

https://tube5.tntu.edu.ua/b/rom-4c4-4ke

Код доступу: 500896

 

30 вересня 2020 року 

10.00 – 11.00

підведення підсумків

Зал засідань, корпус №1, вул. Руська, 56, кім. 79

Онлайн доступ

https://tube5.tntu.edu.ua/b/rom-4c4-4ke

Код доступу: 500896

* регламент може бути змінено у відповідності до епідеміологічної ситуації в Україні (регіоні)

 

Пленарне засідання 28 вересня 2020 р.

Вітальне слово ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя д-р. тех. наук, професора П.В. Яснія.

Виступи (регламент до 20 хв., обговорення до 7 хв.):

 1. 10.15 – 10.45

ПЛЯЦКО РОМАН МИХАЙЛОВИЧ

ІВАН ПУЛЮЙ: ВИЗНАННЯ 

 1. 10.45 –11.15

РОКІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

ІВАН ПУЛЮЙ. ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ 

 1. 11.15– 11.45

ШЕНДЕРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

ІВАН ПУЛЮЙ – ПРОСВІТНИК І ПРОВІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕЇ 

 1. 11.45 – 12.15

ЖАК ФРЕСАРД (JACQUES FRAISSARD)

CENTENAIRE DE L’UNIVERSITÉ IVAN PULUJ-TERNOPIL 

 1. 12.15 – 12.45

ГОЛОВАЧ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

ПЕТЕР ПУЛЮЙ І АРХІВ ІВАНА ПУЛЮЯ

 1. 12.45 – 15

ІВАСЮК ЛЕСЯ ВАСИЛІВНА

ІВАН ПУЛЮЙ У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ АВСТРІЇ: СТРАТЕГІЇ ПРИКЛАДНОЇ ІСТОРІЇ 

13.00 – 15.00

ПЕРЕРВА 

 1. 15.00 – 15.30

ОЛЕЩУК ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА

ДВА ІВАНИ. ІВАН ГОРБАЧЕВСЬКИЙ ТА ІВАН ПУЛЮЙ – НАУКОВЦІ, ПАТРІОТИ, СОРАТНИКИ 

 1. 15.30 – 15.45

ДІДУХ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ

ЛЕОНІД ДМИТРОВИЧ ДІДУХ, ЯК НАУКОВИЙ КЕРІВНИК, З ТОЧКИ ЗОРУ ЙОГО ПЕРШОГО ДИСЕРТАНТА 

 1. 15.45 – 16.00

ДІДУХ ВАЛЕРІЙ ДМИТРОВИЧ

Х – ВИПРОМІНЮВАННЯ І КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ 

 1. 16.00 – 16.30

СТОЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ І ВИДАННЯ ПЕРШОГО ПОВНОГО УКРАЇНОМОВНОГО ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЇ КУЛІША-ПУЛЮЯ-НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКОГО: ВІД РУКОПИСУ ДО ДРУКУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

 1. 16.30 – 17.00

СЕРЕДНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ АНТОНОВИЧ

СИН ПРОФЕСОРА ІВАНА ПУЛЮЯ ОЛЕКСАНДР-ІВАН ПУЛЮЙ У БОРОТЬБІ ЗА НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ В 1918-1920 ТА 1939-1941РОКАХ